Geboorte van de osteopathie in de Verenigde Staten

De osteopathie kent haar ontstaan in het midden van de 19e eeuw dank zij een Amerikaans arts, Andrew Taylor Still (1828-1917). Hij beoefent aanvankelijk de “klassieke” geneeskunde in het Amerikaanse Middle West (een weinig ontgonnen, ruw gebied waar de geneeskunde in de kinderschoenen staat).

Deze geneeskunst (‘heroïsche’ geneeskunde) combineert enkele Europese kruidenremedies, de Indische geneeskunst en een theorie van Benjamin Rush volgens dewelke ziekte te wijten is aan een stagnatie van het bloed.

Verschillende dramatische gebeurtenissen, waaronder de dood van enkele van zijn kinderen, liggen bij hem aan de basis van het in vraag stellen van de geneeskunde van die tijd. Hij stopt zijn praktijk en wijdt zich (dankzij God) aan het ontwikkelen en bestuderen van een nieuwe geneeskunde die ‘meer zeker en efficiënter is, en dichter bij de natuur aanleunt’.

‘Op 22 juni 1874 heb ik het vaandel van de osteopathie doen wapperen in de wind’, schrijft hij in zijn autobiografie.

Nadat zijn nieuwe inzichten door zijn confraters worden afgewezen trekt hij verder door het land. Hij probeert te overtuigen en behandelt de mensen die hem hun vertrouwen geven. Zijn reputatie groeit iedere dag bij het volk.

Uiteindelijk vestigt hij zich in Kirksville (een klein stadje in Missouri) waar hij eerst zijn zonen opleidt om hem bij te kunnen staan in het behandelen van de vele patiënten. In 1892 sticht hij de eerste school : de American School of Osteopathy (die vandaag nog bestaat onder de naam ‘Kirksville College of Osteopathic Medecine’).

Enkele maanden later opent dr. Andrew Taylor Still een kliniek die duizenden zieken aantrekt. De enorme toeloop zorgt ervoor dat men algauw een spoorwegverbinding aanlegt van Kansas City naar Kirksville. Door onder meer de bouw van hotels wordt de stad welstellend dankzij ‘the old doctor’.

Langzaamaan wordt de osteopathische geneeskunde in alle staten van Amerika erkend en heden praktiseren de Amerikaanse D.O.’s in alle wettelijkheid. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de reguliere artsen.

De osteopathie in Europa.

In 1898 behandelt dr. Still een Britse patiënt ; dr. Littlejohn. Nadat hij door Stills tussenkomst geneest, wordt hij zijn leerling. Hij wordt gediplomeerd in 1900 en algauw geeft hij les in zijn college. In 1918 start hij in Londen de eerste Europese osteopathieschool : the British School of Osteopathy.

 

Stilaan komen er steeds meer osteopathiescholen in Europa en krijgt deze stroming een even grote omvang als in Amerika, vooral na de jaren 70.

De meeste Europese osteopaten strijden momenteel nog steeds voor de erkenning van hun beroep. In Groot-Brittannië is het praktiseren van osteopathie erkend en wettelijk. In België is men op weg naar erkenning.