Welkom

Deze site is er voor u

           - U bent een patiënt op zoek naar een osteopaat waarin u vertrouwen kan hebben, die een goede opleiding genoot en lid is van een vereniging die garant staat voor zijn bekwaamheid.

Wij informeren u over wat osteopathie is, welke meerwaarde de osteopathie voor u kan betekenen, in welke gevallen u beroep kan doen op een osteopaat en we bieden u een lijst aan van competente osteopaten, allen leden van onze beroepsvereniging, die u kwalitatief hoogstaande zorgen kunnen verstrekken.

Het is eveneens onze doelstelling ons beroep te verdedigen en het te voorzien van een eerbare titel.

Wij willen wijzen op de hoge verantwoordelijkheidsgraad van het beroep dewelke aantgetoond wordt door onder meer de structuur van de beroepsvereniging; de leden worden verplicht om de deontologische en ethische code te respecteren en deel te nemen aan permanente vorming (georganiseerd door de beroepsvereniging zelf).

           - U bent osteopaat, u vindt hier antwoorden op vragen omtrent uw beroepsvereniging en de diensten die zij aanbiedt. U kan rubrieken raadplegen aangaande verzekering, de referenties op wettelijk vlak die ons aanbelangen en de uitvoeringsdecreten, de regels van toepassing in de vereniging, adressen en referenties van het secretariaat en onderwerpen met betrekking tot permanente vorming.

Jean RUWET, D.O.
Président U.B.O.-B.U.O