Door het feit dat het beroep van osteopaat nog altijd op weg is om erkend te worden bestaat het reële gevaar dat er behandelingen worden verstrekt door onbevoegde personen. (beroepsvereniging)

Tegen het advies van de GNRPO in doen de ziekenfondsen terugbetaling van de prestaties van een aantal osteopaten die niet aangesloten zijn bij een beroepsvereniging. Deze zorgverleners zijn niet onderworpen aan de deontologie, noch aan de ethiek van een beroepsvereniging. Er bestaat geen zekerheid over hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering of over de verplichting aan permanente vorming te voldoen.

De Gouden Gids vermeldt onder de rubriek osteopaten iedereen die zich uitgeeft voor osteopaat (zelfs personen die geen erkende opleiding genoten). Het hoeft geen verder betoog dat hierin een reëel risico schuilt voor de patiënt.

De BUO wil de hoogstaande verantwoordelijkheid van het beroep verdedigen. De statuten en de deontologische code tonen aan vanuit welk standpunt zij wil beantwoorden aan de noden van de patiënten, en hen de grootst mogelijke garantie aan veiligheid wil bieden. De osteopaten die lid zijn van de BUO hebben de verplichting aan welbepaalde voorwaarden te voldoen :

  • Zij bewijzen hun bekwaamheid door het voorleggen van een diploma uitgereikt door een door de BUO erkende opleiding.
  • Zij onderschrijven een door de BUO gevalideerde verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid.
  • Zij verbinden zich tot het respecteren van de deontologie van de BUO en aanvaarden de opgelegde sancties bij het begaan van een beroepsfout (zie onderstaande uittreksels).
  • Zij hebben de verplichting zich permanent bij te scholen om hun kennis up-to-date te houden.

 

Deze onontbeerlijke voorwaarden staan garant voor de doeltreffendheid en uw optimale veiligheid als patiënt !