De BUO

De Belgische Unie van Osteopaten (BUO in het kort) is een beroepsvereniging die voldoet aan de bepalingen van de wet van 31 maart 1898 met betrekking tot de beroepsverenigingen.       De BUO is erkend door de Raad van State, de statuten zijn bekrachtigd door voornoemde en werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 29 november 1996 (akte N o 149). De statuten werden gewijzigd en opnieuw bekrachtigd door de Raad van State op 18 april 2000. Deze wijzigingen (onder meer een naamswijziging) werden gepubliceerd in het Staatsblad van 2 mei 2000. De BUO is representatief voor het beroep van osteopaat en streeft twee essentiële doelstellingen na :

De erkenning van het beroep

De BUO had en heeft vandaag de dag nog steeds een voortrekkersrol in de verdediging van de beroepsbelangen van de osteopaten, met name binnen het kader van de voorbereidingen van de wet-Colla en in de tussenkomsten bij de minister van Volksgezondheid.

Deze wet is nog steeds niet van kracht door een aantal implementatieproblemen. De BUO speelde een belangrijke rol bij het neerleggen van een verzoekschrift ter erkenning van de beroepstitel bij de minister van Middenstand.

De BUO werkt nauw samen met het kabinet van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, met het oog op het in voege brengen van de wet-Colla.

Jammer genoeg is in de praktijk het beroep van osteopathie nog niet bij wet geregeld, ondanks alle door de verantwoordelijken voor het beroep, meer bepaald door de BUO, geleverde inspanningen. De osteopaten vragen met aandrang dat hun beroep erkend wordt om de kwaliteit en de veiligheid van de zorgen van de patiënt te kunnen verzekeren. Zij blijven zich hiervoor voortdurend inzetten.

De garantie tot het doeltreffend uitoefenen van de osteopathie en de veiligheid van de patiënt

Aan de basis van de onderhandelingen met bepaalde mutualiteiten (onder andere met Partena) werkte de BUO mee door dossiers voor te leggen waardoor er een terugbetaling van zorgen osteopathie in het kader van de vrij aanvullende verzekering tot stand is gekomen.